Wij vormen een groep mensen, van jong en oud, met verschillende nationaliteiten. Wij ontmoeten elkaar met het doel om elkaar en Jezus (beter) te leren kennen en hem te volgen in onze stad, Nieuwegein. We ontmoeten elkaar elke zondag in de CC-Meeting. Dan vieren we dat we één zijn in Christus door samen te eten, te zingen, te bidden en te luisteren naar Gods Woord. Daarnaast ontmoeten we elkaar informeel bij elkaar thuis, via huisgroepen, alpha-cursus of op andere manieren.

Wij zijn een ‘geestelijk thuis’ met ‘de volken’ van Nieuwegein.

Even voorstellen...

‘Ik ontmoette op het voetbalveld iemand van Cross Culture. Meteen ervoer ik dat deze ontmoeting een antwoord van God was op mijn vragen en mijn hart toesprak. Ik was vaak onrustig een eenzaam en probeerde die onrust te onderdrukken. Dat lukte me niet. Maar nu heeft God me geleerd om bij Hem vrede en rust te vinden. Hij is nu mijn Vader geworden. En ik kan niet meer zonder mijn broers en zussen in de kerk. Ik kijk nu niet meer naar mijn omstandigheden alleen, de moeilijkheden, maar ik leg mijn leven in de handen van Jezus. Mijn tweede doopnaam is Ruth. Dat ervaar ik als niet toevallig. Ruth kwam uit een ander land maar ging toch de God van het nieuwe land dienen...’ - Judy Kamande
‘Cross Culture is uit de nood geboren. We ontmoetten in Nieuwegein veel migranten, vaak met een christelijke achtergrond, die nergens een ‘geestelijk thuis’ vonden. Het publiek in Cross Culture is enorm divers: de ene bezoeker komt uit de Syrisch-Orthodoxe traditie, een ander uit een Angolese Pinksterkerk – om maar even een paar uitersten te noemen. Iedereen mag zijn eigenheid bewaren. En toch zijn we ook samen één. Het is echt een prachtige plek, veelkleurig, warm en open, een thuis voor mensen uit alle culturen!’ - Dirk de Bree
‘In 2014 kwam ik samen met mijn man naar Nederland, omdat we moesten vluchten vanwege grote onveiligheid in ons geboorteland. Nadat we jaren in allerlei AZC’s hadden gewoond, kregen we een huis toegewezen in Galecop, Nieuwegein. De eerste tijd was heel moeilijk, maar gelukkig kwamen we in contact met Theo Vreugdenhil en Cross Culture. Toen we in 2016 meegingen met de groepsvakantie van Cross Culture veranderde alles. Dat was een geweldige week! We ervoeren de liefde van God in de gesprekken met de andere deelnemers. Tijdens de gesprekken in de late uurtjes deelden we onze ervaringen. We merkten dat mensen onze pijn voelden en met ons echt wilden helpen. Vanaf dat moment was het ijs gebroken – zoals Nederlanders dat zeggen. Cross Culture is onze familie geworden en onze zoon Moses is er inmiddels ook gedoopt!’ - Sana & Sameer Sarfraz

Multicultureel en interkerkelijk

Wij zijn een multiculturele kerk. Christenen uit allerlei culturen en afkomstig uit verschillende kerkelijke stromingen zijn welkom. De voertaal is het Nederlands, maar vaak wordt er vertaald of kun je mensen in je eigen taal spreken. We zingen liederen uit verschillende culturen en tradities.

 

Image

Kernwaarden

Verbinding
Bij onze activiteiten leren we elkaar kennen. Er is veel ruimte voor ontmoeting en gesprek. Iedereen is gelijk, je hoeft je niet alleen te voelen. Ook bij onze zondagse vieringen betrekken we zoveel mogelijk mensen. Met elkaar zijn we een soort nieuwe familie. Mensen overal vandaan, samengebracht door ons geloof dat de liefde van Jezus overwint, in een wereld die soms zo verdeeld of donker kan voelen.

Gastvrijheid
Gasten zijn van harte welkom bij onze activiteiten. We nodigen actief nieuwe mensen uit, omdat we weten dat deze meetings voor veel mensen ‘thuiskomen bij God’ kan betekenen. Zou je een keer langs willen komen? Welkom!

Delen
Juist omdat we zo verschillend zijn, kunnen we veel van elkaar leren. Iedereen kan op zijn/haar eigen manier een bijdrage leveren. We delen ons eten, onze levensverhalen, lenen auto’s uit, we bidden voor elkaar en waar mogelijk helpen we elkaar met klusjes, vertaling of kleding. Ook delen we elke week aan zo'n 25 verschillende mensen eten uit. Zo gaat dat als je familie bent geworden.

Geloven
Bijbels onderwijs vinden we belangrijk. Zowel op Bijbelgroepen als bij zondagse vieringen. In een preek wordt een Bijbelgedeelte uitgelegd en ‘toegepast’. De preek is daarbij de opmaat voor het gesprek dat volgt. We richten ons daarbij op a) mensen die christelijk opgevoed zijn, b) mensen die nog maar net christen zijn geworden en c) mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof.

Leiderschapsteam

Debbie Sieders
Michele Atsma
Urbain Nkanga
Sameer Sarfraz
Linda Hoegée
Jaron Jongeneel

Theo Vreugdenhil
Wiljanne Vreugdenhil

Stuurgroep


Theo Vreugdenhil – Pastor Cross Culture
Cornelis van Dis – Voorzitter & Diaken

Marjon Hoegée – Penningmeester
Hendrik Hoegée – Beheer gebouw
Gertjan Glismeijer – Predikant Hervormd Vreeswijk
Gertjan van Eijk - Ouderling Ankergemeente

Ontstaan

In december 2011 werd de eerste ontmoeting georganiseerd tussen gemeenteleden uit Hervormd Vreeswijk (PKN) en allochtone christenen uit het netwerk van gemeenteleden. Al snel bleek deze ontmoeting (Cross Culture Meeting) in een behoefte te voorzien. Het eerste jaar kwamen we eens per zes weken bij elkaar, dat werd eens per maand en sinds februari 2014 twee keer per maand. Vanaf november 2017 komen we elke week samen.

Het is inmiddels een bont gezelschap aan christenen en ‘zoekers’ afkomstig uit vele landen (we hebben al meer dan 30 landen van herkomst genoteerd), met op dit moment een ‘vaste kern’ van zo’n 50 volwassenen en 10 kinderen.

In Nieuwegein is ongeveer 25% van de inwoners van allochtone afkomst. Velen daarvan zijn van huis uit christen. De praktijk leert dat deze mensen met hun komst naar Nederland vaak geen aansluiting vinden bij de Nederlandse kerken, maar wel behoefte hebben aan een kerk. Voor hen is Cross Cultural Nieuwegein een prachtige plek om in dit nieuwe land een geestelijk thuis te kunnen vinden en geholpen te worden om zich in Nederland thuis te voelen.

Vertrouwenspersonen

Helma (helma.vanderneut@gmail.com / 06 28637662) en Mark van der Neut (mark_neut@hotmail.com / 0637286171) zijn vertrouwenspersoon van Cross Culture Nieuwegein. Bij hen kun je terecht met vragen, vermoedens en meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen Cross Culture. Dit kan ongewenst gedrag zijn dat je hebt gezien, of zelf hebt ondervonden. Of discriminatie, fysiek en psychisch geweld of pesten. Ook bij vermoedens van ongeregeldheden met geld kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon.
Vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht tenzij ze iets horen over een ernstig misdrijf (waarbij herhaling te verwachten is). Ze zijn een luisterend oor en adviseren over wat je verder zou kunnen doen.

Meer informatie over de vertrouwenspersonen en onze gedragscode vind je hier.