Wij vormen een groep mensen, van jong en oud, met verschillende nationaliteiten. Wij ontmoeten elkaar met het doel om elkaar en Jezus (beter) te leren kennen en hem te volgen in onze stad, Nieuwegein. We ontmoeten elkaar elke zondag in de CC-Meeting. Dan vieren we dat we één zijn in Christus door samen te eten, te zingen, te bidden en te luisteren naar Gods Woord. Daarnaast ontmoeten we elkaar informeel bij elkaar thuis, via huisgroepen, alpha-cursus of op andere manieren.

Wij zijn een ‘geestelijk thuis’ met ‘de volken’ van Nieuwegein.

Image

Multicultureel en interkerkelijk

Wij zijn een multiculturele kerk. Christenen uit allerlei culturen en afkomstig uit verschillende kerkelijke stromingen zijn welkom. De voertaal is het Nederlands, maar vaak wordt er vertaald of kun je mensen in je eigen taal spreken. We zingen liederen uit verschillende culturen en tradities.

Kernwaarden

Verbinding - Bij onze activiteiten leren we elkaar kennen. Er is veel ruimte voor ontmoeting en gesprek. Iedereen is gelijk, je hoeft je niet alleen te voelen. Ook bij onze zondagse vieringen betrekken we zoveel mogelijk mensen. Met elkaar zijn we een soort nieuwe familie. Mensen overal vandaan, samengebracht door ons geloof dat de liefde van Jezus overwint, in een wereld die soms zo verdeeld of donker kan voelen.

Gastvrijheid - Gasten zijn van harte welkom bij onze activiteiten. We nodigen actief nieuwe mensen uit, omdat we weten dat deze meetings voor veel mensen ‘thuiskomen bij God’ kan betekenen. Zou je een keer langs willen komen? Welkom!

Delen - Juist omdat we zo verschillend zijn, kunnen we veel van elkaar leren. Iedereen kan op zijn/haar eigen manier een bijdrage leveren. We delen ons eten, onze levensverhalen, lenen auto’s uit, we bidden voor elkaar en waar mogelijk helpen we elkaar met klusjes, vertaling of kleding. Zo gaat dat als je familie bent geworden.

Geloven - Bijbels onderwijs vinden we belangrijk. Zowel op Bijbelgroepen als bij zondagse vieringen. In een preek wordt een Bijbelgedeelte uitgelegd en ‘toegepast’. De preek is daarbij de opmaat voor het gesprek dat volgt. We richten ons daarbij op a) mensen die christelijk opgevoed zijn, b) mensen die nog maar net christen zijn geworden en c) mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof.

Leiderschapsteam

 • Theo Vreugdenhil
 • Maarten Atsma
 • Michele Atsma
 • Urbain Nkanga
 • Sameer Sarfraz
 • Sana Sarfraz
 • Linda Hoegée
 • Rob Hoegée
 • Wiljanne Vreugdenhil

Stuurgroep

 • Marjon Hoegée – Penningmeester
 • Hendrik Hoegée – Beheer
 • Cornelis van Dis – Diaken vanuit Hervormd Vreeswijk
 • Leo Visser – Ouderling vanuit de Ankergemeente
 • Theo Vreugdenhil – Pastor Cross Culture Nieuwegein

Ontstaan

In december 2011 werd de eerste ontmoeting georganiseerd tussen gemeenteleden uit Hervormd Vreeswijk (PKN) en allochtone christenen uit het netwerk van gemeenteleden. Al snel bleek deze ontmoeting – ‘CC-meetings’ in een behoefte te voorzien. Het eerste jaar kwamen we eens per zes weken bij elkaar, dat werd eens per maand en sinds februari 2014 twee keer per maand. Vanaf november 2017 komen we elke week samen.

Het is inmiddels een bont gezelschap aan christenen en ‘zoekers’ afkomstig uit vele landen (we hebben al meer dan 30 landen van herkomst genoteerd), met op dit moment een ‘vaste kern’ van zo’n 30 volwassenen en 10 kinderen.

In Nieuwegein is ongeveer 25% van de inwoners van allochtone afkomst. Velen daarvan zijn van huis uit christen. De praktijk leert dat deze mensen met hun komst naar Nederland vaak geen aansluiting vinden bij de Nederlandse kerken, maar wel behoefte hebben aan een kerk. Voor hen is Cross Cultural Nieuwegein een prachtige plek om in dit nieuwe land een geestelijk thuis te kunnen vinden en geholpen te worden om zich in Nederland thuis te voelen.