Partners

– Wil je snel gaan, ga dan alleen; wil je ver komen, ga dan samen! –

Pioniersplek

Cross Culture Nieuwegein is een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerkzijn die aansluit bij de veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk.

Hervormd Vreeswijk

Cross Culture Nieuwegein is ontstaan vanuit een bestaande kerk in Nieuwegein: Hervormd Vreeswijk. Je zou de verhouding kunnen omschrijven als een moeder- en dochtergemeente. We zijn nauw met elkaar verbonden en toch ook aparte gemeenschappen.

Naast Hervormd Vreeswijk werken we samen met andere kerken en organisaties in Nieuwegein.

IZB

Cross Culture Nieuwegein is onderdeel van de IZB. De IZB is een missionaire organisatie binnen de PKN. Ze helpt kerken in het vervullen van hun missionaire roeping. De IZB heeft als verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen.

 

Wilt u een gift geven om dit werk te ondersteunen?

NL72 FVLB 0227 0672 82
t.n.v. Pioniersplek Vreeswijk-Nieuwegein
Giften zijn ANBI aftrekbaar