CC-meeting

De CC-Meeting is een viering waarin we ruimte maken voor elkaar om God te ontmoeten in; gesprek, maaltijd, gebed, zingen en stilte.

We starten om 13:00 uur en beginnen met een maaltijd, waarin we delen met elkaar wat we zelf hebben klaargemaakt. Ook als je geen tijd/mogelijkheden hebt om zelf eten mee te nemen ben je natuurlijk welkom. Er is altijd genoeg voor iedereen!

Na de maaltijd is er voor de kinderen een eigen programma, waarin de kinderen leren over God en de Bijbel. De volwassenen luisteren met elkaar naar een preek, waarin de Bijbel uitgelegd wordt. Na afloop gaan we daarover in gesprek in kleine groepjes. Verder zingen en bidden we met elkaar.

Regelmatig deelt iemand iets over zijn/haar leven of het land van herkomst.

We sluiten de viering af met het samen bidden van het Onze Vader, meestal in meerdere talen.

In de viering gaat het ons om vier kernwoorden:

  • Gastvrijheid
   We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat gasten zich welkom weten in ons midden. We nodigen actief nieuwe mensen uit, omdat we weten dat deze meetings voor veel mensen ‘thuiskomen bij God’ kan betekenen.
  • Verbinding
   Ons programma is erop gericht dat mensen elkaar daadwerkelijk leren kennen en ontmoeten. Er is dus voldoende ruimte in het programma om met elkaar te praten. Deze verbinding wordt ook gezocht in het zoveel mogelijk mensen betrekken in de uitvoering van de vieringen. Met elkaar zijn we een gemeenschap.
  • Delen
   We realiseren ons dat juist omdat we zo verschillend zijn veel van elkaar kunnen leren en een ieder zijn/haar eigen bijdrage kan leveren. Dit wordt zichtbaar in het heel praktisch delen van ons eten tijdens de bijeenkomst en waar mogelijk meer dan dat (bijv. kleding, onderlinge klusjes, etc.) Ook in het ophalen van giften. Verder is er iedere bijeenkomst een bijdrage van een van de deelnemers – dit kan door informatie te delen over het geboorteland en / of door een persoonlijk getuigenis.
  • Geloofsonderwijs en gesprek
   We hechten aan bijbels onderwijs. In een preek wordt een Bijbelgedeelte uitgelegd en ‘toegepast’. De preek is daarbij de opmaat naar het gesprek wat volgt. We richten ons daarbij op:

    • a) mensen die christelijk opgevoed zijn
    • b) mensen die nog maar net christen zijn geworden
   • c) mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof.